Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen předčasně
Tento dynamický nákupní systém byl předčasně ukončen.

Systémové číslo DNS: P21V00000147
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340
Datum otevření: 01.03.2021
Datum zavedení: 02.06.2021 09:00
Datum ukončení: 13.06.2023 07:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění nepravidelné autobusové dopravy pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace.


  Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále jen „CPV“):

  60100000-9 – Služby silniční dopravy
  60140000-1 – Nepravidelná osobní doprava

  Předpokládaná hodnota DNS činí 20.000.000,- Kč bez DPH. Jedná se o předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání DNS.
  Zadavatel upozorňuje a dodavatel bere na vědomí, že uvedená hodnota DNS je orientační a zadavatel není povinen tuto hodnotu vyčerpat v plném rozsahu.

  Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených a nepravidelných intervalech odvislých zejména od potřeb zadavatele.

  Podrobné vymezení předmětu, technických podmínek, hodnotících kritérií, doby a místa plnění a obchodních a platebních podmínek konkrétní veřejné zakázky zadávané v DNS bude vždy specifikováno zadávacími podmínkami ve výzvě k podání nabídek dle § 141 ZZVZ.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS