Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na zajištění výkonu inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00001068
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056154
Datum otevření: 11.12.2023
Datum zavedení: 22.03.2024 10:00
Datum ukončení: 21.04.2107 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na zajištění výkonu inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění výkonu inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace:
  Kategorie 1: Technický dozor stavebníka pro pozemní stavby
  Kategorie 2: Technický dozor stavebníka pro dopravní stavby
  Kategorie 3: Technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika
  Kategorie 4: Technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – zdravotní technika
  Kategorie 5: Technický dozor stavebníka pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
  Kategorie 6: Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Kategorie 7: Projektový manažer BIM
  Kategorie 8: Správce pro velké pozemní stavby
  Kategorie 9: Správce pro velké dopravní stavby

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 48 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS