Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pracovní oděvy pro zaměstnance školy
Odesílatel Tomáš Mašek
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace [IČO: 00077461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 22:51:22
Předmět Výzva k podání nabídek.

Výzva k podání nabídek na dodávku pracovního oblečení pro zaměstnance školy.


Přílohy
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (13.46 KB)
- Příloha č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.DOCX (31.28 KB)
- Příloha č. 3 - Specifikace.pdf (998.05 KB)
- Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy.docx (30.05 KB)
- Výzva_pracovní_oděvy_zaměstnanci_2018.pdf (1.56 MB)