Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7439
Systémové číslo: P24V00000340
Evidenční číslo zadavatele: 1/ZPR/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2024
Nabídku podat do: 16.05.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most se nachází v intravilánu obce Loket. Most přímo navazuje na centrum města Loket, které je součástí městské památkové rezervace. Most leží na hranici CHKO Slavkovský les. Rekonstrukce mostu byla rozdělena na tři hlavní stavební objekty: SO 01- Sanace pohledových ploch; SO 02- Sanace nosné konstrukce a SO 03- Opravy dilatačních závěrů.
V rámci jednotlivých objektů budou provedeny tyto práce Sanace (nosné konstrukce i pohledových ploch) nemá smysl začínat před opravou mostních závěrů. Je tedy nutné začít opravu SO 03, aby bylo zamezeno dalšímu zatékání na konstrukci mostu. Pohledové plochy budou sanovány až po sanaci nosné konstrukce. Pro práce mimo tok bude postaveno kolem konstrukce lešení, práce nad tokem musí být provedeny z mobilní plošiny. Pro sanační práce na nosné konstrukci není nutná úplná uzavírka mostu pro silniční dopravu. Při sanačních pracích z mobilní plošiny bude provoz vozidel zúžen do jednoho jízdního pruhu. Pro pěší zůstane zachován průchod přes most po celou dobu sanace, vždy po jednom z chodníků. Pod mostem zůstane provoz pěších na obou březích zachován po celou dobu rekonstrukce (otvor v lešení). Vhodným způsobem bude zabráněno pádu předmětů z lešení na stezku pro pěší.
Časový průběh stavby je nutné v časovém předstihu koordinovat s MěÚ Loket.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 913 864 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy