Veřejná zakázka: Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7338
Systémové číslo: P24V00000239
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění: provedení a zajištění veškerých prací nutných ke zhotovení a úplnému dokončení díla „Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí". Studie udržitelné dostupnosti Svatošského údolí navazuje na činnosti odboru regionálního rozvoje a odboru investic v oblasti řešení revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály – konkrétně na závěry Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály, dle kterých vyplynula potřeba řešení dopravní dostupnosti v rámci širšího navazujícího území. Z hlediska významu předmětu řešení se jedná o záležitost nadmístního významu, z hlediska rozsahu jde o oblast, která se dotýká správních území více obcí, mezi kterými je nutné řešení koordinovat. Prostřednictvím této Studie tak Karlovarský kraj přispěje jednotnému řešení dopravní dostupnosti v území přesahující místní význam, což umožní hospodárně, efektivně a účelně vynakládat veřejné prostředky a rozvíjet region ve prospěch svých obyvatel a návštěvníků v souladu s aktuálními trendy v přístupu k dopravě, přírodnímu i příměstskému prostředí, cestovnímu ruchu a rekreaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy