Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy a provedení půdní vestavby, Komenského 759, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7268
Systémové číslo: P24V00000169
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 25.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy a provedení půdní vestavby, Komenského 759, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zaměření současného stavu a zpracování projektové dokumentace potřebné pro rekonstrukci střechy objektu. Dále je součástí plnění veřejné zakázky návrh dispozičního řešení půdní vestavby, a to ve dvou variantách. Půdní vestavba se bude skládat z laserové střelnice, čtyř kabinetů a modelové učebny typu "byt". Po výběru vhodné varianty zadavatelem bude vypracována jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr. Součástí plnění bude i inženýrská činnost potřebná k obstarání všech případných stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení stavby a zajištění územního souhlasu/rozhodnutí - případně vydání společného povolení stavby.
Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu stavby a poskytování odborných konzultací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy