Veřejná zakázka: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7126
Systémové číslo: P24V00000027
Datum zahájení: 19.01.2024
Nabídku podat do: 14.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky výzvy k podání nabídek, zejm. přílohou Formulář pro zpracování nabídkové ceny s technickou specifikací předmětu plnění, po dobu 5 měsíců ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu, druhou, nebo obě části veřejné zakázky. Rámcová smlouva na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem.

část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči
část B. Ostatní zdravotnický materiál

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 540 535 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c
  360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy