Veřejná zakázka: Audit Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za období od 02.07.2017 do 28.02.2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7109
Systémové číslo: P24V00000010
Datum zahájení: 16.01.2024
Nabídku podat do: 30.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audit Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za období od 02.07.2017 do 28.02.2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení budou služby prováděné ve vztahu k společnosti Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK) za období 02.07.2017 do 28.02.2021:

• audit zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 250 000 Kč bez DPH, které dosud neprošly kontrolou externích orgánů, zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a příslušných interních předpisů KSÚS KK (směrnice č. 3/2016 „O veřejných zakázkách“ a směrnice č. 4/2016 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“) a vnitřních předpisů Karlovarského kraje (předpisy Rady kraje č. PR 01/2017; č. PR 03/2018; č. PR 06/2018; č. PR 01/2020).

• ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Cílem auditu je ověření, že auditovaná organizace při zadávání veřejných zakázek postupovala v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy