Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXVIII

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6204
Systémové číslo: P23V00000194
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009194
Datum zahájení: 01.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXVIII
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (dále též „VZ“) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 64 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje - 2:
T-0701_Unit - ORL vyšetřovací včetně přídavného stolku
T-0733_Tympanometr
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení s požadovanými parametry do místa určení, tak jejich montáž, instalaci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické přístroje, vybavení a zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 580 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky