Veřejná zakázka: Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6153
Systémové číslo: P23V00000143
Datum zahájení: 23.05.2023
Nabídku podat do: 15.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby. Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále inženýrská činnost, poskytnutí odborných souvisejících výkonů v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací projektu, a to pro výstavbu těchto objektů a inženýrských sítí: splašková kanalizace, čistička odpadních vod, vedení elektrické energie, jímání, úprava a rozvody pitné vody, hospodaření s ostatní užitkovou vodou, komunikace, veřejné osvětlení a telekomunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků