Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace k projektu "KARLOVY VARY, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ - KONCERTNÍ SÁL"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4970
Systémové číslo: P22V00000012
Datum zahájení: 14.01.2022
Nabídku podat do: 20.01.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace k projektu "KARLOVY VARY, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ - KONCERTNÍ SÁL"

Stručný popis předmětu:
Zadavatel realizuje předběžnou tržní konzultaci k připravovanému zadávacímu řízení na výběr zhotovitele vestavby koncertního sálu v rámci veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“.
Zadavatel má v úmyslu zadávací podmínky veřejné zakázky vymezit tak, aby odpovídaly jeho potřebám, současně však umožnily co nejširší účast možných dodavatelů v zadávacím řízení. Za tímto účelem Zadavatel vyzývá relevantní dodavatele k účasti v Konzultaci podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Předběžná tržní konzultace podle této výzvy je korespondenční a uskuteční se vyplněním dotazníku, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 výzvy.
Zadavatel v současné době prostřednictvím generálního zhotovitele stavby - „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP Metrostav“ realizuje rekonstrukci nemovité věci Císařské lázně č.p. 306 nacházející se v ulici Mariánskolázeňská na pozemku st. parc. č. 902, zapsané na LV č. 6 v k.ú. Karlovy Vary („Objekt“); Objekt je nemovitou národní kulturní památkou zapsanou na seznamu Národních kulturních památek dle nařízení vlády č. 50/2010 Sb. ze dne 8.2.2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, rejstříkové číslo památky podle Ústředního seznamu kulturních památek je 17027/4-880. Více informací o záměru zadavatele viz příloha č. 1 výzvy k účasti v předběžné tržní konzultaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  není předpokládaná hodnota

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: odbor řízení projektů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel své konkrétní dotazy pro dodavatele shrnul do dotazníku, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Zadavatel tímto žádá dodavatele, aby tento dotazník vyplnili a zaslali prostřednictvím emailu kontaktní osobě Mgr. Lucii Wellartové na emailovou adresu lucie.wellartova@havelpartners.cz, a to nejpozději do 20. 1. 2022.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy