Veřejná zakázka: „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K – výkon technického dozoru stavebníka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4862
Systémové číslo: P21V00000686
Datum zahájení: 09.11.2021
Nabídku podat do: 24.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K – výkon technického dozoru stavebníka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění technického dozoru stavebníka (dále TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“. Předmětem stavebních prací je odstranění nevyužívaného bývalého plicního pavilonu K v areálu Karlovarské krajské nemocnice a. s., v ulici Bezručova č. p. 1090, situovaného na pozemku č. 2719, o výměře 651 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Karlovy Vary.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 210 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je 150.000 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy