Veřejná zakázka: Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4857
Systémové číslo: P21V00000681
Datum zahájení: 08.11.2021
Nabídku podat do: 24.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje“ (dále také jen „Plán“), a to jako celokrajská koncepce zpracovaná dle Hlavy X, Dílu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s cílem urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření pro operativní zvládání stavu nedostatku vody vyplývajících z Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, přičemž plán bude zpracován v podrobnosti dle části 2 a 3 Metodiky k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 4. června 2021) a bude využitelný mnohočetně (útvary životního prostředí, obecních samospráv, vodoprávními úřady a komisemi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, územní plánování) na úrovni kraje a jeho obcí s rozšířenou působností („ORP“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 652 892 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy