Veřejná zakázka: „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4855
Systémové číslo: P21V00000679
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041809
Datum zahájení: 09.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na tři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení bude zadána část zakázky týkající se rekonstrukce objektu L a demolice stávajícího pavilonu G.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je odstranění nevyužívaného bývalého plicního pavilonu K v areálu Karlovarské krajské nemocnice a. s., v ulici Bezručova č. p. 1090, situovaného na pozemku č. 2719, o výměře 651 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Karlovy Vary, v souladu s projektovou dokumentací bouracích prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 170 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je 5.856.785 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy