Veřejná zakázka: Výměna výtahu v budově B KÚ KK včetně záručního servisu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4679
Systémové číslo: P21V00000503
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 27.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna výtahu v budově B KÚ KK včetně záručního servisu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je demontáž stávajícího elektrického trakčního výtahu v budově B Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodávka a montáž výtahu nového.
V souvislosti s plněním veřejné zakázky budou provedeny zejména tyto činnosti a práce:
a) provedení demontáže stávajícího výtahu,
b) odvoz veškerého demontovaného materiálu, provedení jeho ekologické likvidace a doložení dokladů o proběhlé likvidaci,
c) dodávka a montáž nového výtahového zařízení v souladu s požadovanou technickou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci a v její příloze č. 3 ,
d) zednické zapravení, malířské začištění a úklid dotčených prostor,
e) zajištění zkušebního provozu výtahu, předepsaných odborných zkoušek a atestů, následných úředních zkoušek (posouzení shody) autorizovanou osobou a vystavení zápisů z těchto zkoušek,
f) uvedení do plného provozu se všemi zkouškami a osvědčeními až po zajištění stanoviska orgánu státního odborného dozoru k bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení a vykonání úřední zkoušky dle zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně odstranění případných zjištěných závad. Označení bezpečnostními a informativními tabulkami a značkami podle platných právních předpisů a norem,
g) zaškolení osob pověřených preventivními prohlídkami a obsluhou výtahu,
h) předání provozní dokumentace (zavedení a předání provozního deníku se zápisem o uvedení do provozu, kniha odborných prohlídek výtahu, protokol o odborné zkoušce, návod k údržbě, atesty, prohlášení o shodě, výchozí revize elektroinstalace, atp.),
i) provádění servisu po dobu záruky v trvání 60 měsíců, včetně zajištění provádění všech předepsaných odborných prohlídek, odborných zkoušek a revizí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy