Veřejná zakázka: Tísňový systém pro potřeby klientů a signalizační náramky pro klienty – přivolání pomoci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4465
Systémové číslo: P21V00000289
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tísňový systém pro potřeby klientů a signalizační náramky pro klienty – přivolání pomoci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je Nákup, dovoz a instalace tísňového systému signalizačních tlačítek pro klienty pro přivolání pomoci a systému monitoringu nežádoucího odchodu klienta ze zařízení DpS v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace a DpS „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace.

Části tohoto výběrového řízení:

Část č. 1 – Tísňový systém pro potřeby klientů
- Signalizace musí mít dosah po celé budově, a pozemku domova.
- Dosah jednotlivých tlačítek by měl pokrýt celou budovu a přilehlý pozemek, kam mají klienti přístup.
- Musí umožnit připojení minimálně 130 klientských bezdrátových tlačítek. Tlačítka budou dodány s bezpečnostním řetízkem nebo stuhou na krk.
- Musí umožnit připojení minimálně 75 potvrzovacích bezdrátových tlačítek instalovaných na jednotlivých pokojích.
- Musí umožnit instalaci minimálně 20 bezdrátových tlačítek tísně instalovaných ve společných prostorech.
- Musí umožnit instalaci a připojení minimálně 10 náramků, monitoringu nežádoucího odchodu.
- Monitoring nežádoucího odchodu bude prováděn u vchodových dveří a zadních dveří
- musí umožnit přenos informací na 6 mobilních telefonů obsluhy. Na telefonech se musí zobrazovat informace o tom, kdo volá o pomoc a z jakého pokoje. To bude realizováno přes wifi.
- Musí přenášet informace o volání minimálně na 6 zobrazovacích jednotek instalovaných pevně v budově domova. Na těchto jednotkách se budou převážně přebírat informace o volání. Příjem informací a jejich potvrzení je nutné personalizovat. (rozeznat kdo z personálu volání přijal) To lze kódem a čipem. Na těchto jednotkách se musí zobrazovat informace, kdo volá o pomoc.
- Instalace by měla využít v maximální míře stávající kabelové trasy a podhledy
- Systém musí umožnit akustické rozlišení volání z klientských tlačítek a monitoringu nežádoucího odchodu.
- Systém musí umožnit zobrazení na jednotlivých zobrazovacích jednotkách z určité oblasti a z jiné nikoli. (oddělení jednotlivých pater)
- Systém musí umožnit dohledání událostí v paměti a to minimálně 30000 událostí zpětně, se záznamem přesného data a času
- Systém musí umožnit dálkovou správu systému servisní organizaci.
- Systém musí umožnit prohlížení událostí pověřenému personálu v počítači nebo na telefonu.
- Systém musí umožnit optickou signalizaci tísně minimálně na 6 místech.
- Systém musí umožnit instalaci systému, který umožní změnu zvuku akustické signalizace dle požadavku investora. (zvuk poplachu dle výběru personálu, změnu jeho hlasitosti
- Systém musí splňovat bezpečnostní normy.
- Dodavatel musí poskytnout záruku na celý systém v délce minimálně 3 roky.
- Dodavatel musí být schopen zajistit dálkovou správu systému. (úpravy jmen klientů, kontrola poruch, diagnostika, stažení událostí….)
- Systém by měl umožnit i upgrade na nové verze, které výrobce uvede na trh do 10 let od ukončené instalace tísňového systému, a to se zpětnou kompatabilitou. (již instalované komponenty nebude nutné měnit při přechodu na novější verzi systému.

Položkový rozpočet je přílohou č. 3 výzvy.

Část č. 2 – Signalizační náramky pro klienty – přivolání pomoci
- Signalizace musí mít dosah po celé budově, a pozemku domova.
- Dosah jednotlivých tlačítek by měl pokrýt celou budovu a přilehlý pozemek, kam mají klienti přístup.
- Musí umožnit připojení minimálně 130 klientských bezdrátových tlačítek. Tlačítka budou dodány s bezpečnostním řetízkem nebo stuhou na krk.
- Musí umožnit připojení minimálně 70 potvrzovacích bezdrátových tlačítek instalovaných na jednotlivých pokojích.
- Musí umožnit instalaci minimálně 35 bezdrátových tlačítek tísně instalovaných ve společných prostorech.
- Musí umožnit instalaci a připojení minimálně 10 náramků, monitoringu nežádoucího odchodu.
- Monitoring nežádoucího odchodu bude prováděn u vchodových dveří a zadních dveří
- musí umožnit přenos informací na 6 mobilních telefonů obsluhy. Na telefonech se musí zobrazovat informace o tom, kdo volá o pomoc a z jakého pokoje. To bude realizováno přes wifi.
- Musí přenášet informace o volání minimálně na 6 zobrazovacích jednotek instalovaných pevně v budově domova. Na těchto jednotkách se budou převážně přebírat informace o volání. Příjem informací a jejich potvrzení je nutné personalizovat. (rozeznat kdo z personálu volání přijal) To lze kódem a čipem. Na těchto jednotkách se musí zobrazovat informace, kdo volá o pomoc.
- Instalace by měla využít v maximální míře stávající kabelové trasy a podhledy
- Systém musí umožnit akustické rozlišení volání z klientských tlačítek a monitoringu nežádoucího odchodu.
- Systém musí umožnit zobrazení na jednotlivých zobrazovacích jednotkách z určité oblasti a z jiné nikoli. (oddělení jednotlivých pater)
- Systém musí umožnit dohledání událostí v paměti a to minimálně 30000 událostí zpětně, se záznamem přesného data a času
- Systém musí umožnit dálkovou správu systému servisní organizaci.
- Systém musí umožnit prohlížení událostí pověřenému personálu v počítači nebo na telefonu.
- Systém musí umožnit optickou signalizaci tísně minimálně na 6 místech.
- Systém musí umožnit instalaci systému, který umožní změnu zvuku akustické signalizace dle požadavku investora. (zvuk poplachu dle výběru personálu, změnu jeho hlasitosti
- Systém musí splňovat bezpečnostní normy.
- Dodavatel musí poskytnout záruku na celý systém v délce minimálně 3 roky.
- Dodavatel musí být schopen zajistit dálkovou správu systému. (úpravy jmen klientů, kontrola poruch, diagnostika, stažení událostí….)
- Systém by měl umožnit i upgrade na nové verze, které výrobce uvede na trh do 10 let od ukončené instalace tísňového systému, a to se zpětnou kompatabilitou. (již instalované komponenty nebude nutné měnit při přechodu na novější verzi systému.

Položkový rozpočet je přílohou č. 4 výzvy.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy