Veřejná zakázka: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ část 1 - Nábytek a příslušenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4455
Systémové číslo: P21V00000279
Datum zahájení: 20.04.2021
Nabídku podat do: 06.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ část 1 - Nábytek a příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ je rozdělena na části. Každá část veřejné zakázky bude zadávána v samostatných zadávacích řízení.

Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka nábytku a vybavení do nově vybudovaného depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
1 650 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí:
876 000 Kč bez DPH


Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy