Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4446
Systémové číslo: P21V00000270
Datum zahájení: 15.04.2021
Nabídku podat do: 27.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je Vypracování kompletní projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“ objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie „Návrh opatření na snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo včetně opravy stávajících venkovních kanalizací“, vypracovaná společností KV engineering, spol. s r.o., Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 45355142 v únoru 2020 (dále jen “studie“).
V listopadu 2019 byl proveden kamerový průzkum dešťových svodů, který odhalil značnou poréznost stěn a možné netěsnosti v hrdlech potrubí, poruchu napojení potrubí a na několika místech trhliny na stěnách potrubí. Průsak vody nejvíce zasahuje zdivo západní fasády s přechodem na části severní a jižní fasády. Z tohoto důvodu byl kamerový průzkum doplněn o toto vedení dešťové kanalizace. Kamerový průzkum odhalil poruchy funkčnosti dešťové kanalizace, s nutností výměny potrubí v celém rozsahu, stávající potrubí je v nedostatečném profilu, dožité, ucpáním a prolomením je nefunkční, dochází tak k hromadění vody v zemině podél západní fasády a ve dvorní části u jižní fasády a tím k průsaku do přilehlé zeminy a stávajícího obvodového zdiva.
Dle studie je požadována výměna stávající dešťové kanalizace v celém rozsahu a stávající venkovní splaškové kanalizace, vedené v souběhu s kanalizací dešťovou, provedení drenáží, okapového chodníčku a opětovné provedení dlažby v prostoru dvora. S ohledem na nepříznivé vlivy vlhkosti na podzemní podlaží objektu požadujeme navrhnout řešení, která by eliminovala vliv vlhkosti na uvedené podlaží objektu. Zároveň je požadována výměna stávajícího schodiště, které je z bezpečnostního hlediska nevyhovující.

Předpokládané členění stavebních úprav, které bude obsahovat projektová dokumentace (DSJ) v podrobnostech pro provádění stavby dle studie:
01- Výměna dešťové kanalizace a venkovní splaškové kanalizace, vedené v souběhu s kanalizací dešťovou
02- Okapové chodníky (jižní a severní průčelí)
03- Drenáže dvora na úrovni -3,330 (neizolovaná plocha)
04- Oprava betonového schodiště
05- Ochrana zdiva nopovou folií- rozsah dle studie

Součástí plnění v rámci tohoto výběrového řízení je výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy