Koncese: Redakční zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4410
Systémové číslo: P21V00000234
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.03.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Redakční zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění koncese malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých služeb nutných při vydávání informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje, specifikovaném v zadávací dokumentaci.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
• Samostatné zajištění výroby obsahu periodika.
• Fotografické práce
• Schválení definitivní podoby zpravodaje před zahájením tisku zadavatelem
• Tisk periodika
• Vytvoření a dodání digitální podoby každého čísla v PDF formátu, která bude umístěna na webových stránkách Karlovarského kraje a zasílána registrovaným odběratelům
• Příjmy z inzerce jsou příjmem dodavatele
• Distribuce do předem určených míst


Specifikace podoby informačního zpravodaje
• Styl časopis
• Rozsah: vždy 32 stran, z toho minimálně 24 redakčních a maximálně 8 inzertních
• Formát: A4
• Papír: časopisový, gramáž 60 LWC
• Barevnost: 4/4 CMYK
• Periodicita: měsíčník
• Náklad: 4 000 ks/měsíc
• Elektronická verze: v PDF formátu

Rámcový obsah zpravodaje:
Zpravodaj musí být informačním měsíčníkem pro území celého regionu. Měsíčník bude přinášet souhrn informací o činnosti Karlovarského kraje a krajského úřadu za uplynulé období, pozvánky na akce organizované krajem nebo na významné kulturní a sportovní události regionu, užitečné zprávy a upozornění pro občany, aktuality z příspěvkových organizací a společností kraje v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb apod. Součástí zpravodaje bude i rubrika určená pro příspěvky krajských zastupitelů. Zpravodaj dále bude sloužit jako servis pro občany, kde mohou najít např. lékařské pohotovosti apod. Zpravodaj může rovněž dobře posloužit podpoře cestovního ruchu formou propagace jednotlivých lokalit, jejich historie a folkloru a dále přiblížit veřejnosti činnosti různých neziskových organizací podporovaných krajem.

Požadavky na obsah:
• Dostatečný prostor pro kulturní PO
• Rozhovor člena vedení s vedoucím úředníkem
• Slovo zastupitele
• Kulturní servis
• Sport
• Křížovka/soutěž

Reklamní a inzertní podmínky:
Dodavatel smí využít maximálně 8 stran (z celkových 32 stran) zpravodaje pro reklamní činnost. Dodavatel tak bude moci uzavírat vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost smlouvy o reklamě a inzerci ve zpravodaji v daném rozsahu maximálně 8 stran. Reklama ani inzerce nesmí být umístěna na hlavní straně zpravodaje, na straně 1-7 s tím, že na straně 6 může být neplacená reklama (loga mediálních partnerů krajských akcí apod.).

Reklama ani inzerce nesmí být politického, náboženského, xenofobního, erotického či pornografického charakteru, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí znevažovat nebo poškozovat Karlovarský kraj a jeho instituce.

Příjmy z reklamní a inzertní činnosti v rámci maximálně 8 stran budou příjmem vybraného dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy