Veřejná zakázka: Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4248
Systémové číslo: P21V00000071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011371
Datum zahájení: 08.02.2021
Nabídku podat do: 24.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena do 6 částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby zajišťovat technickou podporu v rámci garantovaných časů, přičemž samotné zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě jejich poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti není předmětem plnění. Před zahájením zajišťování servisních služeb v plném rozsahu proběhne tzv. inicializace, během které bude účastník seznámen se stavem jednotlivých zařízení na místě a následně je převezme do své správy. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 1 (Společné požadavky, Stávající stav, Technická specifikace) a v Příloze č. 2 (Závazný vzor smlouvy o zajištění servisních služeb).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 294 468 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy