Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4168
Systémové číslo: P20V00000804
Evidenční číslo zadavatele: 1/ZPR/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 02.02.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Modernizace stávajícího mostu na komunikaci III. třídy č. 214 18 v km 0,554 přes Šitbořský potok.
Kompletní odstranění stávající mostní konstrukce, nová mostní konstrukce je navržena jako trvalá jednopolová šikmá polorámová železobetonová mostní konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky kolmého rozpětí 5,8 m založená plošně na základových železobetonová křídla. Na líc opěry navazují nábřežní zídky, které jsou v rozsahu výkopových prací navrženy nové tížné plošně založené betonové. Nosná konstrukce je navržena jako polorámová železobetonová se zabetonovanými nosníky min. tloušťky příčle 600 mm příčně ve střechovitém sklonu 2 % (líc konstrukce je vodorovný) a v podélném směru ve spádu 1 % k opěře O1. Na návodní i povodní straně mostu jsou navrženy římsy o šířce 600 mm s dodatečně kotveným zábradlím městského typu. Vody z povrchu vozovky na mostě jsou odváděny podélným spádem 1 % k opěře O1 a příčným střechovitým spádem 2 % k římsám. Provoz na komunikaci III. třídy č. 21418 bude po dobu modernizace mostního objektu vyloučen s navrženou objízdnou trasou dle SO 151.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy