Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 10:25:32
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (397.62 KB)