Veřejná zakázka: Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4016
Systémové číslo: P20V00000652
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-036877
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 19.11.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020“ (dále též „VZ“) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části.
Část 1 veřejné zakázky - Nákup OOP - respirátory FFP2
Část 2 veřejné zakázky - Nákup OOP - respirátory FFP3
Předmět plnění zahrnuje dodávku osobních ochranných prostředků (dále též „OOP“) s požadovanými technickými parametry do místa určení, a to do nemocnice v Karlových Varech a do nemocnice v Chebu. Výše uvedené množství jednotlivých OOP je předpokládané orientační množství po dobu plnění VZ a nemusí být ze strany zadavatele objednáno. Konečné množství se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele. Zadavatel si na základě Rámcové kupní smlouvy vyhrazuje právo objednávat OOP v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.
Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek, kdy bude stanoven konkrétní počet jednotlivých OOP a upřesněno místo plnění - dodání.
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vyhrazená změna závazku spočívá v možnosti zadavatele objednat větší množství OOP, a to za stejných podmínek a ve stejné době plnění, které jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci. V rámci vyhrazené změny závazku je zadavatel oprávněn objednat dalších 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a dalších 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3 vždy v rámci příslušné části VZ.
Předmět plnění a podmínky, za jakých budou dodávky realizovány, jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 • IČO: 26365804
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 1190/19
  36001 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy