Veřejná zakázka: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3956
Systémové číslo: P20V00000592
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-044236
Datum zahájení: 29.09.2020
Nabídku podat do: 16.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je financován z projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVV“).
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzdělávání v oblasti polytechniky pro následnou lektorskou činnost na těchto školách. Jedná se celkem o 25 školení, v rámci kterých se proškolí minimálně 50 pedagogických pracovníků (tj. minimálně 2 pedagogičtí pracovníci z každé školy). Pedagogičtí pracovníci projdou vzděláváním v tematických celcích zaměřených na technické a přírodovědné obory v maximálním rozsahu 12 hodin rozložených do nejméně 2 dnů, tak aby byli schopni samostatně tyto poznatky předávat dětem v minimálně těchto tématech: Stavitelství, Kartografie, Životní prostředí, Archeologie, Energie, Řemesla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky