Veřejná zakázka: Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3938
Systémové číslo: P20V00000572
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 06.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o. v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. arch. Daliborem Urbancem a Ing. Ivanem Hložkem z 08/2020.
Provedena bude postupná demontáž celkem 45 stávajících oken, včetně venkovních a vnitřních parapetů. Bourací práce musí být provedeny opatrně tak, aby nedošlo k poškození fasády ostění oken. Po provedení bouracích prací budou otvory stavebně začištěny a připraveny na osazení nových oken. U vnitřního ostění bude opravena omítka. Konečná povrchová úprava bude shodná se stávajícím ostěním (omítka + malba, obklad keramickými dlaždicemi shodnými se stávajícím obkladem nebo olejovým nátěrem).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků