Veřejná zakázka: III/21410 Stebnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3769
Systémové číslo: P20V00000400
Evidenční číslo zadavatele: 12/ZPR/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.07.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/21410 Stebnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice III/21410 v km cca 1,491 – 3,650 Stebnice. Opravovaný úsek se nachází převážně v extravilánu a částečně v intravilánu obce Stebnice. V rámci plnění bude provedeno kácení 11 ks stromů včetně odpařezení, v extravilánu k odstranění krytu vozovky frézováním tl. 30 mm, vyčištění nátoků a výtoků stáv. propustků, jejich prodloužení, vybudování šikmých čel propustků, vyčištění horských vpustí, vybudování sběrače dešťových vod a vsakovací jámy. V intravilánu obce dojde k vybudování nového propustku pod komunikací z drátobetonové roury TDH-Q DN 300 se šikmými čely TBM-Q 300 (další informace v zadávací dokumentaci).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 290 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy