Veřejná zakázka: „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3509
Systémové číslo: P20V00000140
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-019242
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 03.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu za účelem snížení energetické náročnosti objektu. V souladu s energetickým auditem bude budova zateplena na parametry podle platných předpisů o hospodaření s energií. Zateplena bude střecha a obvodové stěny budovy a budou vyměněny nevhodné otvorové výplně.

Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu“ z „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“, v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu soudržnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 996 893 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky