Veřejná zakázka: Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 3310
Systémové číslo: P19V00000655
Datum zahájení: 02.12.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění výuky a výcviku žáků zadavatele k získání řidičského oprávnění skupiny "B" a skupiny "C" v roce 2020 ve vozidlech uchazeče, k nimž budou předloženy doklady dle písm. c) článku 6) této výzvy.
Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění. Detailní podmínky bude upravovat smlouva o dílo, jejíž vzorové znění je součástí zadávací dokumentace.

Zakázka je rozdělena do čtyř částí:
A - získání řidičského oprávnění skupiny "B" výuka probíhá v Karlových Varech
B - získání řidičského oprávnění skupiny "B" výuka probíhá v Ostrově
C - získání řidičského oprávnění skupiny "C" výuka probíhá v Karlových Varech
D - získání řidičského oprávnění skupiny "C" výuka probíhá v Ostrově

Předpokládaný počet žáků v jednotlivých částech:
A - 26 žáků
B - 24 žáků
C - 19 žáků
D - 13 žáků

Počty žáků jsou orientační a budou upřesňovány i během realizace zakázky dle aktuálního stavu žáků u zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola Ostrov
 • IČO: 70845425
 • Poštovní adresa:
  Klínovecká 1197
  36301 Ostrov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Klínovecká 1197
36301 Ostrov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy