Veřejná zakázka: Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3299
Systémové číslo: P19V00000644
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007679
Datum zahájení: 25.11.2019
Nabídku podat do: 18.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Pavilón B, Půdní vestavba (3.NP)
Hlavním předmětem stavebních úprav je vestavba užitných prostor do nyní prázdného podkroví pavilonu B (nezateplená půda). Zde bude nově soustředěno provozní zázemí – kanceláře pro provozní pracovníky a příslušné hygienické vybavení, šatna a WC zdravotnického personálu. Komunikační spojení bude zajištěno nově dostavěným středním schodištěm a propojovací chodbou do pavilonu A k evakuačnímu výtahu a k původnímu schodišti ve 3. NP pavilonu A.

Střešní konstrukce bude upravena, položí se nová střešní krytina a po celé ploše bude instalován nový zateplovací systém. Denní osvětlení bude zajištěno vikýři s okny a francouzskými balkony, sestavami svislých oken a střešních oken a samostatnými střešními okny.
Do nově vzniklých prostor budou přivedena a rozvedena potřebná média – ústřední vytápění, voda a kanalizace, elektrické silové rozvody a slaboproudá síť.
Přehled nových kapacit: 7 kanceláří, zasedací místnost pro cca 12 osob, šatna zdravotnického personálu se sprchami a WC na chodbě, příruční sklady, archiv a kuchyňka.

Pavilón B, 2. NP
Nebude se do něj zasahovat, pouze kancelář obslužného personálu bude přesunuta mezi pavilóny A a B. Z kanceláře bude dovybaven jednolůžkový pokoj. Prostory budou pouze nově vymalovány.

Pavilón B, 1. NP
Celé podlaží je již kompletně upraveno a nebude se do něj zasahovat.

Pavilón A, podkroví (3. NP)
V tomto podlaží budou zrušeny kanceláře a nevyhovující podkrovní pokoje a obnoveny ubytovací jednotky pro klienty.
Přehled nově vzniklých kapacit:
2 dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením – nově zřízené, 3 dvoulůžkové se samostatným sociálním zařízením pokoje – opravené.

Pavilón A, 2. NP
Západní polovina je již částečně upravena a nebude se do ní zasahovat.
U 4 dvoulůžkových pokojů na jižní straně se vestaví nově společná předsíň, vždy pro dva pokoje, s hygienickou buňkou a budou předělány na pokoje jednolůžkové.
Přehled nově vzniklých kapacit: 4 jednolůžkové pokoje, kde vždy dva pokoje budou mít společnou předsíň a sociální zařízení.

Pavilón A, 1. NP
V tomto podlaží jsou tři kanceláře. Ty budou zrušeny a bude vytvořen jeden dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením a jeden pokoj jednolůžkový.
Ostatní plochy (dnes nevyhovující šatny a sociální zázemí) budou upraveny na chybějící zázemí pro stravovací provoz (dle požadavků hygieny). Zůstane zachována jídelna pro klienty.
Přehled nových kapacit: 1 dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením a 1 jednolůžkový pokoj.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky