Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XIX/B – T-0715 Kabina audiometrická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3238
Systémové číslo: P19V00000583
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 20.12.2019 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XIX/B – T-0715 Kabina audiometrická
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (VZ) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů. Předmětem tohoto výběrového řízení je Část 49 veřejné zakázky - T-0715 – Kabina audiometrická, která zahrnuje dodávku audiometrické kabiny pro vyšetření tónové audiometrie do sluchátek nebo kostním vedením a vyšetření slovní audiometrie ve volném poli. Předmět plnění zahrnuje jak dodávku příslušné kabiny s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jejich montáž, instalaci, zapojení, konfiguraci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Dodavatel dopraví a instaluje dodávané zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací. Z důvodu probíhající rekonstrukce nemocnice zahrnuje předmět plnění 2x montáž a 1x demontáž – první montáž proběhne v provizorních prostorách určených zadavatelem v Nemocnici v Chebu. Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 185 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy