Veřejná zakázka: „Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3182
Systémové číslo: P19V00000527
Datum zahájení: 10.10.2019
Nabídku podat do: 29.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je:

- zajištění výkonu veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích při realizaci stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“;

- vykonávání dalších činností směřujících k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby.

Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ a je spolufinancovaná z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, č. programu 134D220, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR a z prostředků statutárního města Karlovy Vary.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 672 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky