Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2976
Systémové číslo: P19V00000321
Datum zahájení: 05.06.2019
Nabídku podat do: 25.06.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (VZ) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů. Předmětem tohoto výběrového řízení je Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky.
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnických výrobků s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak likvidaci obalů a odpadu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Dodavatel dopraví dodávané výrobky až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací. Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky