Veřejná zakázka: Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel ve školním roce 2019/2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2899
Systémové číslo: P19V00000244
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 27.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel ve školním roce 2019/2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel pro 1 třídu (30 žáků) 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy – logistika ve školním roce 2019/2020 v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 36 hodin (teorie) + 34 hodin praxe (jízdy, údržba, zdravotní výuka).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění. Detailní podmínky bude upravovat smlouva o dílo, jejíž vzorové znění je součástí zadávací dokumentace.

Předpokládaný počet žáků je 30, počet bude upřesněn dle aktuálního stavu žáků u zadavatele v září 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
 • IČO: 00574384
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 114/29
  36263 Dalovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
- osobně, denně od 07:30 do 14:00 do sekretariátu Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace Hlavní 114/29, Dalovice
- doporučeně poštou na adresu Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace, Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky