Veřejná zakázka: III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2785
Systémové číslo: P19V00000130
Evidenční číslo zadavatele: 73/MR/SÚ/2019
Datum zahájení: 18.03.2019
Nabídku podat do: 02.04.2019 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu silnice III. třídy č. 21012 ve staniční 17,226 – 18,513 km mezi obcemi Přebuz a Rudné.
V rámci plnění bude provedena oprava vozovky silnice v rozsahu: Sanace ulámaných okrajů vozovky v celkové délce 915 m, oprava poruch asfaltobetonového krytu vozovky frézováním a zpětným doplněním z ACL 16+ tl. 40 mm na ploše 1 195 m2, pokládka ložní vrstvy z ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11S tl. 40 mm včetně spojovacích postřiků. Délka opravovaného úseku je 1 287bm, plocha krytu vozovky opravovaného úseku je 5 943 m2. Po dokončení opravy vozovkového krytu bude doplněna krajnice z hutněného drceného kameniva v šířce 750 mm, provedeno vodorovné dopravní značení (vodící čáry) a osazeny plastové směrové sloupky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR otevřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 5 845 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky