Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/21012 Přebuz - Rudné, 2. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu silnice III. třídy č. 21012 ve staniční 17,226 – 18,513 km mezi obcemi Přebuz a Rudné.
V rámci plnění bude provedena oprava vozovky silnice v rozsahu: Sanace ulámaných okrajů vozovky v celkové délce 915 m, oprava poruch asfaltobetonového krytu vozovky frézováním a zpětným doplněním z ACL 16+ tl. 40 mm na ploše 1 195 m2, pokládka ložní vrstvy z ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy z ACO 11S tl. 40 mm včetně spojovacích postřiků. Délka opravovaného úseku je 1 287bm, plocha krytu vozovky opravovaného úseku je 5 943 m2. Po dokončení opravy vozovkového krytu bude doplněna krajnice z hutněného drceného kameniva v šířce 750 mm, provedeno vodorovné dopravní značení (vodící čáry) a osazeny plastové směrové sloupky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ivana Pitrmocová
e-mail: pitrmocova.ivana@ksusk.cz
tel: +420 601360669
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.04.2019 09:15
Datum zahájení: 18.03.2019 10:16