Veřejná zakázka: II/208 Krásno - Bečov, část II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2771
Systémové číslo: P19V00000116
Evidenční číslo zadavatele: 6/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015004
Datum zahájení: 11.03.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/208 Krásno - Bečov, část II.
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu silnice II/208 ve staničení 7,367 – 10,643 km mezi Krásno a Bečov nad Teplou. V rámci plnění bude na stávajícím krytu provedeno doplnění rozlámaných a propadaných hran, lokální opravy hloubkových poruch a vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. Na takto připravený podklad budou provedeny spojovací živičné postřiky, pokládka nové ložní vrstvy z asfaltové směsi ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltové směsi ACO 11S v tl. 40 mm.
Po dokončení asfaltobetonových vrstev budou zřízeny nezpevněné krajnice z hutněného drceného kameniva nebo recyklovaného asfaltobetonového materiálu. Ve vybraných úsecích, směrových obloucích, budou krajnice zpevněny betonovými zatravňovacími tvárnicemi. Dále bude provedeno doplnění dopravního značení: vodorovné znační (středové a vodící čáry) ze stěrkovacího plastu, osazení vodících směrových sloupků a ve směrových obloucích svislých značek Z3. Součástí plnění je také úprava zádržného zařízení: výšková úprava stávajících ocelových jednostranných svodidel a náhrada ocelového zábradlí osazeného na příčných propustcích nově za ocelová jednostranná svodidla. V rámci opravy odvodnění bude provedena oprava stávajícího propustku situovaného ve staničení 8,110 km a odvodňovacího příkopu zpevněného betonovými žlabovkami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 19 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky