Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/208 Krásno - Bečov, část II.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o opravu silnice II/208 ve staničení 7,367 – 10,643 km mezi Krásno a Bečov nad Teplou. V rámci plnění bude na stávajícím krytu provedeno doplnění rozlámaných a propadaných hran, lokální opravy hloubkových poruch a vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. Na takto připravený podklad budou provedeny spojovací živičné postřiky, pokládka nové ložní vrstvy z asfaltové směsi ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltové směsi ACO 11S v tl. 40 mm.
Po dokončení asfaltobetonových vrstev budou zřízeny nezpevněné krajnice z hutněného drceného kameniva nebo recyklovaného asfaltobetonového materiálu. Ve vybraných úsecích, směrových obloucích, budou krajnice zpevněny betonovými zatravňovacími tvárnicemi. Dále bude provedeno doplnění dopravního značení: vodorovné znační (středové a vodící čáry) ze stěrkovacího plastu, osazení vodících směrových sloupků a ve směrových obloucích svislých značek Z3. Součástí plnění je také úprava zádržného zařízení: výšková úprava stávajících ocelových jednostranných svodidel a náhrada ocelového zábradlí osazeného na příčných propustcích nově za ocelová jednostranná svodidla. V rámci opravy odvodnění bude provedena oprava stávajícího propustku situovaného ve staničení 8,110 km a odvodňovacího příkopu zpevněného betonovými žlabovkami.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ivana Pitrmocová
e-mail: pitrmocova.ivana@ksusk.cz
tel: +420 601360669
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.04.2019 09:15
Datum zahájení: 11.03.2019 13:54