Veřejná zakázka: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2760
Systémové číslo: P19V00000105
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 28.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v Sokolově za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek integrovaného záchranného systému k mimořádné události, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je také dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování a pamětní desky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků