Veřejná zakázka: Oprava mostu ev. č. 210 47 - 1 Hradecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2730
Systémové číslo: P19V00000075
Evidenční číslo zadavatele: 62/MR/SÚ/2019
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava mostu ev. č. 210 47 - 1 Hradecká
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající mostní AKCE bude kompletně stržena a na jejím místě bude zhotoven nový mostní objekt. Nová SS mostu bude z monolitických ŽB opěr s plošným založením a NK bude provedena jako ŽB polorám. Součástí díla je i zadláždění koryta Tatrovického potoka pod mostem, zřízení nových odvodňovačů a osazení zábradelního systému se svislou výplní na nových ŽB římsách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky