Veřejná zakázka: Projektová dokumentace: II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice III/221 29 Modernizace křižovatky Bohatice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2635
Systémové číslo: P18V00000636
Evidenční číslo zadavatele: 5/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 12.12.2018
Nabídku podat do: 08.01.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektová dokumentace: II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice III/221 29 Modernizace křižovatky Bohatice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování všech stupňů projektových dokumentací níže uvedených staveb, technické studie (TS) stavby v počtu 6 paré, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 9 paré. V rámci technické studie staveb budou zpracovány vždy min. dvě varianty návrhu. U obou křižovatek bude součástí PD zajištění diagnostického průzkum stávající vozovky. Všechny návrhy budou projednány s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.
U stavby III/221 29 Modernizace křižovatky Bohatice bude nutná součinnost s městem Karlovy Vary. PD bude dále rozdělena na část pro KSÚS KK a část pro město Karlovy Vary.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 652 893 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky