Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy objektu Zahradní 719/21, Karlovy Vary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2461
Systémové číslo VZ: P18V00000462
Evidenční číslo zadavatele: SVZS/786/2018
Datum zahájení: 04.09.2018
Nabídku podat do: 05.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy objektu Zahradní 719/21, Karlovy Vary
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Rekonstrukce střechy objektu Zahradní 719/21, Karlovy Vary“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Demontáž původní plechové krytiny, azbestocementových šablon a dožilých klempířských prvků, výměna střešní krytiny v souladu se stanoviskem oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, zhotovení a výměna klempířských prvků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
 • IČO: 00669709
 • Poštovní adresa:
  Poděbradská 1247/2
  36001 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Poděbradská 1247/2
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky