Veřejná zakázka: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2334
Systémové číslo: P18V00000339
Evidenční číslo zadavatele: 4/ZPR/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028911
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 24.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lávky cyklostezky Ohře v Mostově. Stavební akce obsahuje tyto SO:
SO 201 Lávka přes Ohři
Je navržena nová Ocelová konstrukce s ocelovými pylony. Založení bude hlubinné na vrtaných pilotách. Konstrukce je doplněná předpjatými ocelovými lany a na mostovku budou položeny plechové profily tvaru. Povrchová úprava je žárový Zn.
SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
V obci Mostov je proveden rozvod VO závěsným vodičem ´po betonových a ocelových sloupech. V části trasy dochází ke styku se stávající lávkou, zde je veden vzdušný sdělovací kabel. Vedení je v kolizi se stávající lávkou. Přeložka bude provedena ve dvou etapách provizorní a definitivní. V definitivním řešení bude napojena na stávající rozvod v daných bodech. Z těchto bodů bude natažen zemní kabel, který bude v prostoru lávky uložen do plastové chráničky. Svítidla na pylonech budou napojena přes kabelové skříně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 10 272 885 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky