Veřejná zakázka: Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2260
Systémové číslo: P18V00000265
Evidenční číslo zadavatele: 16/ZPR/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027787
Datum zahájení: 01.06.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů. Podrobná technická specifikace pronajímaných automobilů a požadovaných služeb operativního leasingu je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikace počtu, konfigurace vozidel a požadovaných služeb operativního leasingu. Podrobná technická specifikace bude následně převzata jako příloha smlouvy. Na každý automobil bude uzavřena leasingová smlouva zvlášť. Automobily, které budou předmětem dodávky budou nové, maximální stavy tachometrů jednotlivých automobilů v době předání k užívání budou činit 30 km. Operativní leasing 11 automobilů je stanoven na 48 měsíců s fixní cenou nájmu a služeb po celou dobu trvání smlouvy dle podmínek dále specifikovaných zadávací dokumentací a technickou specifikací (viz. Příloha č. 1). Zadavatel požaduje, aby všechny automobily byly stejné tovární značky a stejného obchodního označení. Zadavatel požaduje po celou dobu trvání smluvního vztahu pronájem 11 ks stejných vozidel dle VIN uvedených ve Smlouvě (tedy, aby nedošlo k bezdůvodné výměně vozidla za jiné). V případě, že dojde ke ztrátě, zničení či odcizení vozidla, je pronajímatel povinen poskytnout nájemci nové vozidlo za podmínek stanovených v obchodních podmínkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 054 545 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky