Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2244
Systémové číslo: P18V00000249
Evidenční číslo zadavatele: 2018/06
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 14.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci předmětné akce v tomto rozsahu:
• spoluúčast při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění (připomínkové řízení k materiálům a podkladům zpracovaným zadavatelem, účast na kontrole úplnosti zadávací dokumentace a projektové dokumentace, hodnocení kompletnosti obsahové stránky nabídek, zpracování rešerší nabídek a posouzení cenové části nabídek, včetně cenové úplnosti, srovnání nabídek dle kritérií ekonomické výhodnosti) – předpokládaný rozsah min. 4 hodiny týdně
• výkon činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu projektové přípravy v rozsahu dle metodiky UNIKA
• výkon činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce v rozsahu dle metodiky UNIKA

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • IČO: 00074276
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
  35002 Cheb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35002 Cheb

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky