Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentacepro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2231
Systémové číslo: P18V00000236
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 04.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentacepro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově včetně soupisu prací s výkazem výměr na bourání jednopodlažního objektu. V areálu se nachází hlavní třípodlažní budova, objekty garážového stání sanitních vozidel a budova bývalé mateřské školy, která je určená k demolici. Pro stavební úpravy bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, vydané Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování, č. j. 29872/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 20. 4. 2017. Bourání jednopodlažního objektu je povolené na základě vydaného Rozhodnutí o odstranění stavby č. 24914/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 31. 3. 2017 Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování.

b) Poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na výběrové řízení dodavatele stavby.

c) Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta v rozsahu stanoveném dle obchodních podmínek, které jsou uvedeny v příloze této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor zdravotnictví

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky