Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2228
Systémové číslo VZ: P18V00000233
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 01.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení všech stupňů projektových dokumentací a získání příslušných povolení potřebných k následné realizaci projektu výstavby lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách v místě, kde byl původní most. Údolím řeky Ohře je vedena stezka pro pěší a cyklisty. Nyní je stezka převáděná lávkou umístěnou cca 500 m po toku. Tato lávka nevyhovuje kapacitně a konstrukce lávky je zatříděna do stavebního stavu V – špatný. V listopadu 2014 byla provedena studie rekonstrukce této lávky. Aby tato lávka kapacitně vyhověla, bylo by nutné ji rozšířit na dvoupruhovou. To je v daném prostoru nevhodné a proto bylo navrženo postavit novou lávku pro cyklisty a sanitku do 3,5 t. Důvodem pro vybudování lávky je i skutečnost, že stávající lávka je nevyhovující z hlediska rozměrů a kapacity při dnešním zatížení a neumožňuje bezbariérový přístup.

Přemostění je navrhováno v místě původního mostu přes řeku Ohři. Stavba se nachází v hlubokém údolí řeky Ohře v turisticky atraktivní lokalitě Svatošských skal. Stavba je na území CHKO Slavkovský les (II - IV zóna), na území biokoridoru Ohře a v zátopovém území řeky Ohře.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky