Profil zadavatele: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • IČO: 66362725
  • Adresa:
    Vančurova 83/2
    36017 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_96.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná zakázka "Nákup tabletů včetně obalů"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2017 28.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016