Profil zadavatele: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

  • Název: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
  • IČO: 63555573
  • Adresa:
    Šmeralova 489/32
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_95.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení