Profil zadavatele: Základní umělecká škola Nová Role

  • Název: Základní umělecká škola Nová Role
  • IČO: 63555123
  • Adresa:
    Nádražní 89/22
    36225 Nová Role
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_94.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení