Profil zadavatele: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

  • Název: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
  • IČO: 63553660
  • Adresa:
    Dukelských hrdinů 610
    36301 Ostrov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_92.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení