Profil zadavatele: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

  • Název: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
  • IČO: 63553660
  • Adresa:
    Dukelských hrdinů 610
    36301 Ostrov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_92.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace budova Plesná
podlimitní Zadáno 02.01.2019 21.01.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016